Janaka's Music Site

За музиката

Музиката на Джанака

„Гласът на Джанака достига до сърцето на слушателя, като създава усещане за божествено очакване, духовно осъзнаване и радост, които издигат душата до висотата на царството на покоя и любовта“.

(Сп. Визионен)

Музиката на Джанака докосва душата с хармония и отдаденост. Песните му са изпълнени със сладкия аромат на Божествен копнеж. Музиката му е чудесен микс от балади и традиционни индийски песнопения. Тя действа успокояващо, като носи покой и хармония в сърцето и душата. Мелодиите са леки, със смесица от индийски инструменти и поп музика. Дори и да не сте певец, ще си припявате тези мелодийки по цял ден!

Божественото пеене - пеене с божествен копнеж от сърцето – е метод, чрез който вътрешното съзнание се издига до по-високо състояние на „духовно осъзнаване“. Целта е слушателите да припяват на мелодиите (на глас или на ум) и да навлязат в съзнанието посредством отдаване. Въпреки, че мелодиите са успокояващи и приятни, чрез тях се достига до по-дълбоки слоеве на духовността и става едно много фино преобразуване на енергията.

Чрез своите песни Джанака се стреми да настрои сърцето и душата на една честота с Божественото. Тази практика е в основата на индийските музикални традиции. Той използва мантри и древни санскритски имена на божества като Радха или Гопала, които представляват различни аспекти на Божественото. Чрез повторението на тези мощни мантри с Отдаденост – пеене с копнеж да получим отговор от Божественото – се засилва чувството за „Присъствие на Божественото“.

Посредством пеенето на ум през деня човек носи в себе си това ехо на отдаденост и остава на една честота с вътрешните духовни вибрации. В Индия наричат тази духовна практика Джапа йога (“Japa Yoga”).

“ Една песен, родена от дълбините на истинска отдаденост, която постоянно се припява, на глас или на ум, докато получим съзнателно отговор от Божественото под формата на безгранична радост, е пречистваща песен.

Тези песни, като кибритени клечки за живот, създават огъня на Божественото осъзнаване във всеки един момент, в който се докоснат до основополагащия камък на отдадеността“

(Парамаханса Йогананда)


Janaka Music