Janaka's Psychology Site

СЕМИНАР


Janaka - Seminar - The Power of Being Yourself

„СИЛАТА ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ”
Да изпитаме преживяването на Пепеляшка

Когато встъпим в Силата на това, което наистина СМЕ, когато открием своите собствени уникални „стъклени пантофки” ще изпитаме естествено усещане за поток и вълшебство в нашия живот, които отиват отвъд най-смелите ни мечти. Аз наричам това „Преживяването на Пепеляшка”.

Всяка душа е уникална и всяко тяло носи късче самородно злато в себе си, което чака да бъде открито и оценено. Единственият начин да осъзнаем и почувстваме това "златно късче" е да станем такива, каквито наистина сме: да прегърнем себе си ТАКИВА, КАКВИТО СМЕ и да се освободим от това, което не сме: заучените модели на поведение, защитите ни, погрешната представа за себе си, старите вярвания, вкоренени от семейството, маските ни и страхът от това, че не сме достатъчно добри.

Чрез истинското Себеизразяване, когато сме автентични, късчето злато се разкрива и магията започва! Шекспир е знаел това и го е изразил в известния цитат на Хамлет : „Бъди на себе си във всичко верен ...”.

Повече информация


СЕМИНАР

Janaka - Seminar - The Secret Dynamics of Happy Relationships

Тайните динамики на щастливите връзки

Силата да бъдеш себе си
Силата на Намерението – накъдето сме насочили поглед, натам ще отидем
Силата на Завършеността – да се освободим от старите си връзки с партньори
Излекувайте представата за родителите си – излекувайте връзките си
Искате да сте Щастливи или искате да сте Прави?
Избор и обвързване
Силата на любовта – подобното привлича подобно
Законът на привличането – силата на магнетизма
Приемането – силата на не-съпротивлението
Силата на Прошката
Без осъдителност – без очаквания
Приеми нещата – освободи себе си
Силата на емпатията
Връзката със самия себе си
Системни семейни констелации

Повече информация


СЕМИНАР

Janaka - Seminar - The Healing Power of Family Constellations

Лечебната сила на семейните констелации

Семейните констелации са мощен метод за хармонизиране и лечение на напрежението и взаимоотношенията в семейството и постигане на мир с миналото, включително лекуване на травми, унаследени от нашите родители и отминалите поколения! Констелациите работят на енергийно ниво и имат потенциал да осъществят много дълбоко лечение.

Повече информация