Janaka's Music Site
Portrait of Janaka

Историята на Джанака

Джанака бил син на великия Цар на Древна Индия. Той притежавал необикновени таланти, също като баща си. Бил е надарен поет и музикант и е имал красив глас. Обичал е да пее на Бог и когато пеел, очаровал и хората, и животните. Възрастни и деца, птици и риби, всички слушали в захлас божественото пеене на Джанака към Бог.

Всички обичали Джанака заради неговата чистота и нежно и любящо сърце. Той бил много умен ученик и е имал успехи във всички свои начинания. Като син на царя, той управлявал всички дела на баща си и то толкова добре, че донесъл големи богатства за семейството си, царството и хората в земите му.

Един ден баща му му казал: „ Синко, изпращам те на пътуване до една далечна земя. Там ще научиш няколко важни урока за приключване на твоето обучение на тази земя. Чрез тези уроци ти ще бъдеш достоен за Великото Звездно и Каузално царство. Там е твоят истински дом и ти дойде тук на Земята само за да научиш няколко важни урока, които могат да бъдат научени само в относителността на триизмерния свят на противоположностите. Урокът, който трябва да научиш е, че ти си безсмъртен и че твоето безсмъртие нито огъня може да изгори, нито куршуми да го нарушат. Ти си Духът, вечният лъч на Божественото съзнание.

През нощта на Брахма ти ще заспиш и ще спиш много дълго. Когато се събудиш, ще бъдеш в далечна страна, където ще се преродиш в едно обикновено семейство. Те няма да знаят за твоят Божествен произход, ти също няма да го помниш. Ще преминеш през много изпитания, за да изчистиш още повече своята душа и да стигнеш по-висши нива на съзнанието, докато накрая отново станеш едно цяло с Божественото! Ще преминеш през духовно училище, където аз ще бъда твоят водач, въпреки, че ти няма да ме помниш. Но ти ще познаеш по очите ми, когато за пръв път ме срещнеш като Йогананда. Ще имаш голям напредък в живота и всичките ти борби и болки ще бъдат унищожени от пламъците на Божествената Любов и Духовно възвисение“.

Историята на Джанака вдъхнови твореца да приеме името Джанака като свой артистичен псевдоним.


Janaka Music